O Martes, 20 de Maio de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
> Eu enviaba a mensaxe para que lle derades a vara directamente รณ
> culpable, ou sexa, a Marce.
AFK; BTK 2008-05-23 wp agw # Ando MOI liado no traballo
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.



Responderlle a