Eu para 'plug-in' emprego sempre 'extensión'; en realidade é o que fai, engade 
ou extende a funcionalidade dun programa, non?. Agora, add-on, en realidade, 
non é máis ca unha volta do mesmo. Eu case modificaria o glosario e proporía: 

add-on = (s.m.) complemento
pug-in = (s.f.) extensión 


Básome nas definicións de cada. Opinións?. 

........................................................................................................
Collins Cobuild English Dictionary
plug-in
plug-in plug-ins
A plug-in machine is a piece of electrical equipment that is operated by being 
connected to an electricity supply or to another piece of electrical equipment 
by means of a plug.
...a plug-in radio.
ADJ: ADJ n
A plug-in is something such as a piece of software that can be added to a 
computer system to give extra features or functions. (COMPUTING)
...a plug-in memory card.
N-COUNT: oft N n
..................................................................................

Longman Dictionary of Contemporary English
add-on
n [C] 
1 something extra that is added to an existing plan, agreement, law etc: add-
on to// --We bought legal protection as an add-on to our home insurance 
policy.//
2 a piece of equipment that you connect to a computer to improve its 
performance: --an add-on circuit board//
3 a product that is designed to be used with another product:
Oxford Advanced Learner's Dictionary
add-on
noun
a thing that is added to sth else:
The company offers scuba-diving as an add-on to the basic holiday price. * add-
on software (= added to a computer)
Collins Cobuild English Dictionary
add-on
add-on add-ons
An add-on is an extra piece of equipment, especially computer equipment, that 
can be added to a larger one which you already own in order to improve its 
performance or its usefulness.
Speakers are sold as add-ons for personal stereos...
N-COUNT: oft N n
WordNet
add-on
add-on
n 1: a component that is added to something to improve it; "the
addition of a bathroom was a major improvement"; "the
addition of cinammon improved the flavor" [syn: {addition},
{improver}]
2: a supplementary component that improves capability [syn: {accessory},
{appurtenance}, {supplement}]
...............................................................................................On Friday 27 June 2008 20:20:52 Javier Pico wrote:
> 2008/6/27 mvillarino <mvillar...@gmail.com>:
> > O Venres 27 Xuño 2008 19:28, Xosé escribiu:
> > > No glosario de trasno recomenda-se:
> > >
> > > add-on
> > >  1. n.f. extensión
> > >  2. n.m. complemento
> > > plugin
> > >  1. n.m. plugin (recomendado)
> > >  2. n.m. extensión
> > >     Traducir só cando non haxa posibilidade de confusión
> > >
> > > Existe, ademais "extension" que, como non aparece no glosario, asúmese
> >
> > que
> >
> > > se ha de traducir por "extensión".
> > >
> > > Polo tanto, para evitar confusións, conviría retirar "extensión" como
> > > suxestión de tradución para "add-on".
> > >
> > > A min en particular apeteceria-me traducir "plugin", aínda que se
> >
> > recomende
> >
> > > non o facer. Neste caso proporía, por exemplo, "engadido".
> > >
> > > Opinións?
> >
> > Add-on estase a traducir nos produtos de Mozilla por "complemento", se
> > non me
> > equivodo. Plugin eu tradúzoo sempre, como extensión. As veces que aparece
> > extension son moi escasas, polo menos que eu a atopase.
> >
> > --
> > Best regards,
> > MV
>
> Saudos.
>
> Xa sei que son novato en isto e ainda me queda un pouco por aprender, pero
> como se pediron opinións aqui vai a miña:
>
> Polo que explican en http://en.wikipedia.org/wiki/Plugin [vale xa sei que
> non é fiable ó 100%] e se pode observar en distintos foros nos que usan
> indistintamente ambos termos para referirse ó mesmo concepto, eu proporía
> "engadido" como traducción, dado que, baixo o meu punto de vista, se axeita
> ó significado último do concepto orixinal [elemento, en este caso peza de
> software, que se engade a unha aplicación ampliando a funcionalidade
> desta].

Responderlle a