Miguel Branco escribiu:
Eu para 'plug-in' emprego sempre 'extensión'; en realidade é o que fai, engade ou extende a funcionalidade dun programa, non?. Agora, add-on, en realidade, non é máis ca unha volta do mesmo. Eu case modificaria o glosario e proporía:
add-on = (s.m.) complemento
pug-in = (s.f.) extensión

Básome nas definicións de cada. Opinións?.

A min tamén me vale, para min o importante, é que se traduza.


........................................................................................................
Collins Cobuild English Dictionary
plug-in
plug-in plug-ins
A plug-in machine is a piece of electrical equipment that is operated by being connected to an electricity supply or to another piece of electrical equipment by means of a plug.
...a plug-in radio.
ADJ: ADJ n
A plug-in is something such as a piece of software that can be added to a computer system to give extra features or functions. (COMPUTING)
...a plug-in memory card.
N-COUNT: oft N n
..................................................................................

Longman Dictionary of Contemporary English
add-on
n [C] 1 something extra that is added to an existing plan, agreement, law etc: add- on to// --We bought legal protection as an add-on to our home insurance policy.// 2 a piece of equipment that you connect to a computer to improve its performance: --an add-on circuit board//
3 a product that is designed to be used with another product:
Oxford Advanced Learner's Dictionary
add-on
noun
a thing that is added to sth else:
The company offers scuba-diving as an add-on to the basic holiday price. * add-
on software (= added to a computer)
Collins Cobuild English Dictionary
add-on
add-on add-ons
An add-on is an extra piece of equipment, especially computer equipment, that can be added to a larger one which you already own in order to improve its performance or its usefulness.
Speakers are sold as add-ons for personal stereos...
N-COUNT: oft N n
WordNet
add-on
add-on
n 1: a component that is added to something to improve it; "the
addition of a bathroom was a major improvement"; "the
addition of cinammon improved the flavor" [syn: {addition},
{improver}]
2: a supplementary component that improves capability [syn: {accessory},
{appurtenance}, {supplement}]
...............................................................................................On Friday 27 June 2008 20:20:52 Javier Pico wrote:
2008/6/27 mvillarino <mvillar...@gmail.com>:
O Venres 27 Xuño 2008 19:28, Xosé escribiu:
No glosario de trasno recomenda-se:

add-on
 1. n.f. extensión
 2. n.m. complemento
plugin
 1. n.m. plugin (recomendado)
 2. n.m. extensión
    Traducir só cando non haxa posibilidade de confusión

Existe, ademais "extension" que, como non aparece no glosario, asúmese
que

se ha de traducir por "extensión".

Polo tanto, para evitar confusións, conviría retirar "extensión" como
suxestión de tradución para "add-on".

A min en particular apeteceria-me traducir "plugin", aínda que se
recomende

non o facer. Neste caso proporía, por exemplo, "engadido".

Opinións?
Add-on estase a traducir nos produtos de Mozilla por "complemento", se
non me
equivodo. Plugin eu tradúzoo sempre, como extensión. As veces que aparece
extension son moi escasas, polo menos que eu a atopase.

--
Best regards,
MV
Saudos.

Xa sei que son novato en isto e ainda me queda un pouco por aprender, pero
como se pediron opinións aqui vai a miña:

Polo que explican en http://en.wikipedia.org/wiki/Plugin [vale xa sei que
non é fiable ó 100%] e se pode observar en distintos foros nos que usan
indistintamente ambos termos para referirse ó mesmo concepto, eu proporía
"engadido" como traducción, dado que, baixo o meu punto de vista, se axeita
ó significado último do concepto orixinal [elemento, en este caso peza de
software, que se engade a unha aplicación ampliando a funcionalidade
desta].Responderlle a