Respecto ao tema, nalgúns casos podedes introducir o nome da
localidade/rexión na wikipedia inglesa e comprobar o equivalente na
galega/portuguesa/castelá para ter de referencia. Pero sendo tan longa a
lista, mellor só coas que podan resultar dubidosas.

Responderlle a