On Tue, Sep 23, 2008 at 12:52:19PM +0200, Manuel Souto Pico wrote:

> Na minha opinion, "nova" usase de maneira indiscriminada en galego
> por diferencialismo (ou sexa = dependencia) [...] ao igual que pasa
> con "verba" en vez de "palabra" (como se palabra non fose igual ou
> mais galego, ou lexitimo), ou tantas outras, ainda hoxe en dia.

O meu caso favorito é o de "software ceibe" (ainda que a "copyceibe"
também lhe chega).

Berto

Responderlle a