2008/9/21 Xosé <xoseca...@gmail.com>:
> Como habemos traducir estes tres termos de usenet?
>
> Unha "reply" é unha contestación ao autor do artigo.
>
> Unha "followup" é unha contestación a todo o grupo de noticias.
>
> Temos ao menos tres palabras que podemos utilizar case indistintamente,
> "resposta, contestación, réplica", mais non expresan esa diferenza.
>
> Pode ser:
>
> reply.- responder [só] ao autor
>
> followup.- responder a todos
>
> Poño o "só" entre corchetes porque se non a min parece-me que non se
> transmite a idea de que é unha réplica persoal.

Pareceme ben.

> Unha referéncia:
>
> http://cr.yp.to/immhf/response.html
>
> Xosé
>
> Nunha nota á marxe, "novas" ou "noticias"?

Eu creo que uso as dúas. Igual hai que poñelo no glosario.

Ata logo,
                    Leandro Regueiro

Responderlle a