Como habemos traducir estes tres termos de usenet?

Unha "reply" é unha contestación ao autor do artigo.
Unha "followup" é unha contestación a todo o grupo de noticias.

Temos ao menos tres palabras que podemos utilizar case indistintamente, 
"resposta, contestación, réplica", mais non expresan esa diferenza.

Pode ser:
reply.- responder [só] ao autor
followup.- responder a todos

Poño o "só" entre corchetes porque se non a min parece-me que non se transmite 
a idea de que é unha réplica persoal.

Unha referéncia:
http://cr.yp.to/immhf/response.html

Xosé

Nunha nota á marxe, "novas" ou "noticias"?

Responderlle a