Como traduzo Wesnothians?
Wesnothiáns, wesnodiáns, wesnothianos, wesnodianos, wesnórdicos, lesnórdicos, 
wesnothenses, wesnocenses, norlestenses... 

Algunha idea ou tradución feita xa?

Responderlle a