>> Ao final en que quedou a cousa?
>
> A cousa está que se alguén quere facerse cargo que o diga. Eu decidin
> deixar a tradución deste xogo, polo menos temporalmente, para
> centrarme noutras cousas máis importantes que demandan a miña
> atención.

Dos outros nada sei, quitando que Fran lle está dando duro aos seus
outros proxectos e case aseguraría que está nunha situación semellante
á miña. E os outros tradutores ou estades traducindo noutros proxectos
ou non se soubo máis deles...

Responderlle a