ok: camiño, logo somos en KDE os que nos temos que adaptar (xa o fixen para 
Koffice).

Responderlle a