> > dependendo do "path" que sexa. Mirando agora no open-tran vexo que se
> > usa "rota" e tamén que se usa moito "camiño" no gnome, o que me fai
> > pensar que usaron "camiño" para a tipica "ruta" a un ficheiro ou un
> > directorio.
>
> Nota: o de rOta é cousa miña (unha das palabras nas que conservo a
> escolla de vogal dos reintegracionistas, como en lición -> lección. (A
> ver se para lenny lle paso o corrector a todos os ficheiros)

O certo é que rota existe en galego, pero facendo referencia aos camiños na 
neve (corroborádeo co DRAG), pero non creo que nos programas apareza con tal 
significado moitas veces, así que si que vai haber que facer correcións, si.

Responderlle a