>BAN
> Bloquear
> Desterrar
> Expulsar
> Excluír
> Vetar

'ban':
[N] (Prohibition): prohibition, veto, interdiction, injunction, estoppel , 
embargo, ban, taboo, proscription, restriction, restraint, hindrance, 
forbidden fruit, contraband.

[V] (Prohibition): prohibit, inhibit, forbid, disallow, enjoin, ban, outlaw, 
taboo, proscribe, bar, hinder, withhold, limit, restrict, interdict, 
proscribe, exclude.

é dicir prohibir, vetar, ilegalizar, excluír... así que das que dás so penso 
que é estritamente correcta 'vetar' e se falamos de irc 'expulsar'. Bloquear 
eu deixariao para outras cousas.

>KICK
> Botar
> Expulsar

ambas son correctas, a diferenza está no grao de cercanía co que se fale. 
Expulsar é máis culto e sendo 'kick' informal (con esta acepción ven da 
expresión:  kick (some / sb's) ass (slang, especially AmE) to punish or defeat 
sb; recordade que kick é simplemente golpear un obxecto) así que como o único 
uso que lle coñezo son os irc et al eu optaria por 'botar', como 'botouno da 
casa xq...'

Responderlle a