> > Penso que "desterrar" inclúe a necesidade de "expulsar". Non me dera
> > conta de que isto tamén se usa no IRC.
>
> Estas palabras xa foron consultadas, aló polo setembro de 2006, en relación
> ao programa "Konversation".

Creo que coincido con contido da mensaxe do 2006.
kick --> botar/expulsar (preferentemente botar)
ban --> prohibir (pois en efecto "desterrar" é algo afortunada, e o de banear 
como que tampouco ;-)

Responderlle a