>Na meirande
> parte das situacións que o usan como sustantivo, úsase (incorrectamente,
> como dixen) no canto dos correctos tampón, búfer, arquivo de intercambio,
> memoria de intercambio e outros máis minoritarios.

Eu non diría que substantivar un adxectivo eludindo o termo ao que fai 
referencia sexa un uso incorrecto. O que si, imaxino que nalgúns casos, 
especialmente á hora de traducir sen un contexto claro, pode levar a confusión 
respecto de cal é o termo ao que substitúe

Responderlle a