> > Así que supuxen que o das lingüetas e o do crash estaban relacionados.
> > Fun ver os tipos de lingüetas que había, e resulta que:
> >
> > __________________________Información
> > útil____________________________________
> >
> > Dous tipos diferentes de grupos de torrents, o referente aos torrents que
> > suben e o referente a aqueles que están preparados para subir en canto
> > haxa a quen subirllos, teñen o mesmo nome: "Envíos activos". O mesmo
> > ocorre coas recepcións.
> >
> > Fai falla facer unha tradución distinta para cada un destes grupos de
> > torrents ou o Ktorrent falla.
> >
> > Para os que se están a enviar, eu deixaría o de activo/pasivo.
> >
> > Para os que están preparados para enviarse/recibirse, eu usaría algo
> > coma: Envíos preparados
> > Envíos detidos (baseado na tradución ao portugués/castelán)
> >
> > PS: En realidade dáme o mesmo cal sexa a tradución, pero ten que ser
> > distinta para que o programa non falle ao iniciarse.
>
> Está isto verificado?
>
> Como comprobalo: colle o ficheiro gl/ktorrent.mo e faille un msguncomp
> (vamos, que refagar o ficheiro po a partires do mo. Procura a
> tradución "Envios activos", e corríxea como desexes.
> Recompila o ficheiro mo, mediante o msgfmt, e gárdao e
> .kde4/share/locale/gl/ktorrent.mo (iirc),
> e vota a andar o ktorrent, a ver se ten máis peches inesperados (esta
> foi a tradución de crash á que chegou Ramón Flores).

Comprobado co ficheiro ktorrent.mo anexo que:
1) O problema da lingüeta soluciónao. Agora a lingüeta que escolla é a que 
atopo tras pechar e volver abrir o programa. Xa non se desconfigura.
2) Os peches ao chou síguense producindo, vou ter que informar en KDE Bugs.

Attachment: ktorrent.mo
Description: application/gettext-translation

Responderlle a