>> En canto a quedar para ratificalos e constitúir asociación.
>> Penso que un día de semana é o mellor así xa se deixa entregado onde
>> corresponda.
>
> Algunha proposta de data? E se imos dicindo cando NON nos ven ben?

Venme fatal as dúas primeiras semanas de setembro, e o mes de agosto
venme mal, sobre todo cara o final.

Ata logo,
                     Leandro Regueiro

Responderlle a