>> O que seria útil agora sería ter unha interface web para poder
>> consultar os glosarios. Penso que a idea de consultar directamente os
>> ficheiros TBX pode ralentizar un pouco a cousa, pero non aseguraria
>> nada despois da trapallada que fixen eu co meu para devolver
>> resultados exactos.
>
> Home, non creo que haxa moita diferenza na prática entre o tempo de execución
> dunha consulta SQL e unha Xquery (sobre un ficheiro duns 5 MiB e a súa BBDD
> equivalente)

Non vou entrar ao trapo.

Moi interesante o de usar o TBX para comprobar que a palabra si se
traduce como recomenda o glosario. Seguro que nun futuro o imos usar a
cotío se conseguimos montar unha infrastrutura que simplifique isto ao
máximo.

Ata logo,
                  Leandro Regueiro

Responderlle a