Engado unha terceira e última versión (agora si que non o toco máis)
cun código que se executa máis rápido.

Ata logo,
                     Leandro Regueiro

Attachment: scripts_para_crear_e_consultar_bd_glosarios_versión3.tar.gz
Description: GNU Zip compressed data

Responderlle a