> A unha hora tan tardía non podo

e antes, dende as 19:00?. propoñede horas/días

Responderlle a