O Domingo, 11 de Outubro de 2009 16:22:33 Miguel Bouzada escribiu:
> 2009/10/11 marce <mvillar...@gmail.com>
> 
> > O Domingo, 11 de Outubro de 2009 00:18:34 Antón Méixome escribiu:
> > > É dicir, se "parceiro" é un "peer" entón un "partner" que é ?
> >
> > Un socio comercial, como quen é partner de HP, ou de OKI.
> 
> partner socio comercial subordinado

Pode ser, mirando en proz.com resulta que as traducións de *partner ao 
castelán dan como resultado socio, cos apelidos que corresponda, e ao 
portugués dan maioritariamente parceiro, e tamén socio.

Mirando *peer, dá ao portugués unha gama ampla de traducións, a saber unha vez 
descontadas as áreas de coñecemento fóra de onda:
-Ponto
-Parceiro
-Par
-Compañeiro
-Colega
-Contato
-Usuario
...


[OT]
> de chandebrito

só por curiosidade, de onde tiraches o de «chandebrito», teño un irmao que ten 
un bote con ese mesmo nome, e penso que debería se chao-de-brita

Responderlle a