>> Eu non son programador, pero imos aló...
>>
>>> singleton (penso que ha acabar sendo "instancia única")
>> singleton (btw, o outro día no planet kde un dicía que era mellor evitar
>> empregalos)
>>
> Ok, singleton por aclamación popular

Lede a miña mensaxe!!

>>> make
>>
>> Se te refires á ferramenta: déixao. Se non, podes empregar compilar (que ven
>> sendo o que fan Q/C/Make
>
> Non é tan simple: se emprego "compilar", quedan catro ou cinco cadeas
> iguais con compilar (no mesmo menú)... Obviamente, refírese á
> ferramenta, pero tampouco me vale (ver captura)

Se é a ferramenta make evidentemente queda sen traducir, pero se non
pode que o que puxo a mensaxe o entenda como preparar a compilación ou
directamente o considera un sinónimo de compilar.

>>> build
>> construír
>>> compile
>> compilar
>>
>>
>>> Type constructors (construtores de tipo?)
>>
>> construtor(es) de tipo
>>
>>> Forward declaration (declaración incompleta/parcial...?)(
>>
>> Declaración anticipada (cf. «Aprenda C++ como si estuviera en Primero», páx
>> 39-40, http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/Cpp/manualcpp.pdf)
>>
>>>
>>> Defines (Definicións do/para o preprocesador? non traducir?)
>>> Includes (traducir? "este programa fai 'includes' ao stdio.h e curses.h",
>>> por exemplo) (inclusións?? ficheiros incluídos?)
>> Incluír
>
> Tampouco é tan fácil  (ver o pantallazo: "Set includes and arguments" ...)
>>
>> Scope: visibilidade
>
> Ámbito? A verdade é que non sei que é "scope" en programación, así que
> se tal, ignorade o que eu diga.

Eu atopei con isto outras veces e tendin a traducilo como "ámbito".
Pero realmente non estou convencido de todo.

>> Closure?
>>

Ata logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a