Outra dúbida:
«A construción con valor de futuro formada por un substantivo seguido da 
preposición 'a' e un verbo en infinitivo é incorrecta en galego. Por favor, 
empregue outra expresión alternativa. Por exemplo, no sitio de 'proba a 
desenvolver', pode usar 'proba que se desenvolverá' ou 'proba que se vai 
desenvolver'; no sitio de 'os obxectivos a conseguir' empregue 'os obxectivos 
para conseguir'. Neste caso unha posibilidade podería ser: 'ficheiro que se vai 
abrir.»

@Méixome: podes der máis detalles disto?
 Supoño que non é exactamente o mesmo dicir:
«Ficheiro que se vai abrir»
«Ficheiro para abrir»
«Ficheiro que se abrirá»
...

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a