O Venres, 23 de Outubro de 2009 22:18:15 Antón Méixome escribiu:
> Pois é que é certo. Debería engadirse como nota ao Manual de estilo.
> Hai moitos casos diso.
> 
> Non teño aquí unha gramática pero creo que se trata de casos de
> construcións coordinadas. Non sempre. Por exemplo:
> 
> Nunca me gustou o caldo, ou si ?

Se podes miralo, por favor fai unha nota.

Penso que no caso do LanguageTool tamén hai erros de segmentación ou de como 
pasa o texto check-grammar a LT, porque me dá ese mesmo erro en mensaxes como:
=== ===
Non foi posíbel crear o novo proceso.\n
Poida que o sistema acadase o máximo de procesos posíbeis ou que se acadase 
o máximo de procesos que se lle permite usar a vde.
=== ===
Neste caso a conxunción «ou» está nunha positiva, o «non» é de outra frase.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a