Entón: 

Pode
     "No Media inserted or Media not recognized."
traducirse como
     «Non se inseriu ou non se recoñece ningún medio.»
?

LT dáme o mesmo erro.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a