Informe á Trasno da xuntanza celebrada en Santiago o día 24 de outubro as
17:30 para encamiñar a creación dun ente, federación, asociación de
asociación, etc... chamemoslle como queiramos, pero que de momento, de xeito
coloquial, que non definidor chamamos "federación del GULs". e cuio fin
será, se así se acorda, ser un aglutinador dos distintos grupos existentes,
ou que puideran existri, vencellados ao S.L.

Asistentes:
GLUC
Galite
Inestable
Ghandalf
Galpon
Trasno

excusaron a súa asistencia por non poder acudir nesa data e hora
Agnix
Ousli

Do resto de asocs. non temos coñecemento.

Despois dunha analis, facendo un pouco de "politica ficción", xa que dada a
inexistencia dunha postura coñecida e pública da administración, tan so
podiamos falar de informacións illadas, moi particulares e dende a
perspectiva que cada quen tiña do futuro próximo.

Esta analise poderíase concretar en que a administración non vai a "perder o
tempo" falando cunha comunidade segmentada, illada e pouco "socializada".
Polo que a necesidade dun "ente aglutinador" perfilase como a mellor, senón
a única, opción de futuro.

Esbozaronse ideas do tipo:
A federación podería ser un interlocutor válido e unitario ca comunidade do
SL galego.
A federación podería ser o medio para acometer unha "campaña" de
visibilización cara a sociedade, non só do SL senón tamén das comunidades
que o conforman.
A federación podería ser o voceiro da comunidade.

Falamos tamén de servizos que podería fornecer a federación cara aos entes
agrupados como a contratación por xunto dunha asesoria especializada no 3º
sector, a disponibilidade de recursos técnicos comúns, como podería ser a
contratación dun servidor tecnicamente avanzado con gran capacidade para
acoller todos os proxectos da federación e dos seus asociados, no canto de
que cadanseu teña que contratar un servidor.

Falouse da posibilidade de coordenar/referenciar os distintos proxectos nos
que cada quen (grupo) traballa (ou quere facelo) a fin de evitar
duplicidades de esforzo e poder artellar/incentivar a colaboración nestes
proxectos de membros doutro(s) grupo(s) que poidan estar interesados neles.

Cara a unha próxima xuntanza que quedou convocada para o primeiro fin de
semana de decembro na estrada os respresentantes presentes quedamos na
obliga/compromiso de falar nos nosos respectivos guls/grupos dos seguintes
temas, a fin de aportar a este grupo de representantes a visión que hai en
cada grupo sobre distintos puntos criticos.

1.- Quenes poderan formar parte desta federación?

2.- Que deben demandar / Que precisan os guls/grupos da pretendida
federación?

Xa para rematar decidimos que a lista de discusión dos representantes sexa
de pública lectura pero que só poidan editar os representantes
electos/nomeados de cada gul/grupo (un por cada). Para iso empregarase a
lista que facilitou GALPon e que neste momento administra o seu
representante.

Acordouse que un grupo de xente de Ghandalf estude os termos legais,
posibilidades, formas de asociación etc... a fin de ter, nesa próxima
xuntanza un pouco crarexado o aspecto legal. Falouse do tema do nome/marca e
decidiuse que sexa o último do que se discuta, xa que pode verse afectado
pola estructura legal que poidera acordarse.

Nestes días enviaremos un correo a todos os posibles interesados e a lista
de guls de mancomun por si algúns dos xa inscritos na lista queren facer
algún cambio ou si algún que non se inscribiu (pola causa que fora) e agora
desexa facelo, que poida facelo.

-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Responderlle a