2009/10/28 mvillarino <mvillar...@gmail.com>

> 2009/10/27 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> > A federación podería ser un interlocutor válido e unitario ca comunidade
> do
> > SL galego.
>
> sen prexuízo de que cada membro federado conserve as súas facultades
> para iniciar, continuar  ou adherirse ás actividades proprias de seu,
> segundo as teña definidas no seu estatuto, dentro do ámbito
> territorial do membro.
>

Fixadevos que xa puxen «"un" interlocutor» e non «"o@ interlocutor». Dende
logo que a autonomía de cada grupo terá que ser respectada.


>
> > A federación podería ser o medio para acometer unha "campaña" de
> > visibilización cara a sociedade, non só do SL senón tamén das comunidades
> > que o conforman.
> > A federación podería ser o voceiro da comunidade.
>
> Conforme
>
>
> > Falamos tamén de servizos que podería fornecer a federación cara aos
> entes
> > agrupados como a contratación por xunto dunha asesoria especializada no
> 3º
> > sector, a disponibilidade de recursos técnicos comúns, como podería ser a
> > contratación dun servidor tecnicamente avanzado con gran capacidade para
> > acoller todos os proxectos da federación e dos seus asociados, no canto
> de
> > que cadanseu teña que contratar un servidor.
>
> Xestoría? Si, por favor, por favor.
> Tamén me parece ben que forneza servidor (físico ou virtual), onde o
> "Dpto. de sistemas" do Proxecto Trasno teña total liberdade de
> instalación e configuración.
>
> > Falouse da posibilidade de coordenar/referenciar os distintos proxectos
> nos
> > que cada quen (grupo) traballa (ou quere facelo) a fin de evitar
> > duplicidades de esforzo e poder artellar/incentivar a colaboración nestes
> > proxectos de membros doutro(s) grupo(s) que poidan estar interesados
> neles.
>
> Vid supra.
>
> > Cara a unha próxima xuntanza que quedou convocada para o primeiro fin de
> > semana de decembro na estrada os respresentantes presentes quedamos na
> > obliga/compromiso de falar nos nosos respectivos guls/grupos dos
> seguintes
> > temas, a fin de aportar a este grupo de representantes a visión que hai
> en
> > cada grupo sobre distintos puntos criticos.
> >
> > 1.- Quenes poderan formar parte desta federación?
>
> Entendo que calquera persoa física ou xurídica que dispoña de nif no
> estado español. No caso das persoas xurídicas, aquelas que
> estatutariamente teñan un compromiso definido co FLOSS.
>

IMHO
Eu entendo que só deben formar parte aquelas asociacións, grupos, etc...
xurídicamente conformados e en cuxos eatstutos este claramente indicado como
fin da(o) mesma(o) «a defensa, promoción... (e todas as súas variantes) do
Software libre e de fontes abertas». As persoas, a título individual, non
deben formar parte dunha «Asociación de asociacións», xa que a canle natural
é que se asocie a unha asociación de base e a través dela participe na
asociación de asociacións.


> > 2.- Que deben demandar / Que precisan os guls/grupos da pretendida
> > federación?
>
> Menos papelame administrativo/fiscal e escotar os gastos fixos. Un
> espazo para coordinar actuacións.
>
> > Acordouse que un grupo de xente de Ghandalf estude os termos legais,
> > posibilidades, formas de asociación etc... a fin de ter, nesa próxima
> > xuntanza un pouco crarexado o aspecto legal.
>
> Lembrade que toda asociación que pase a formar parte dunha federación
> debe comunicar este feito no rexistro de asociacións.
>
> >Falouse do tema do nome/marca e
> > decidiuse que sexa o último do que se discuta, xa que pode verse afectado
> > pola estructura legal que poidera acordarse.
>
> FOGASA: Federación de organización galegas adicadas o software aberto
> (jeje, e tamén fondo de garantía salarial :-D )
>
> >
> Máis nada, só lembrar que o represntante estatutario é o presidente,
> agás delegación deste pola causa que sexa.
>
Neste caso, no que atixe a Trasno, ía asistir o Sr Presidente, por razóns de
saúde non pudo asistir, polo que co permiso dos demáis asistentes a
xuntanza, aceptaron a miña representación aínda que eu xa asistia como
representante "oficial" de GALPon.

> A que me gustaría contactar cos tesoureiros dos distintos guls, para
> chucharlles a experiencia que teñan no tema.
>-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Responderlle a