Boas:

Miguel Bouzada escribiu:


2009/10/28 mvillarino <mvillar...@gmail.com <mailto:mvillar...@gmail.com>>

  2009/10/27 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com
  <mailto:mbouz...@gmail.com>>:
   > A federación podería ser un interlocutor válido e unitario ca
  comunidade do
   > SL galego.

  sen prexuízo de que cada membro federado conserve as súas facultades
  para iniciar, continuar ou adherirse ás actividades proprias de seu,
  segundo as teña definidas no seu estatuto, dentro do ámbito
  territorial do membro.


Fixadevos que xa puxen «"un" interlocutor» e non «"o@ interlocutor». Dende logo que a autonomía de cada grupo terá que ser respectada.

   > A federación podería ser o medio para acometer unha "campaña" de
   > visibilización cara a sociedade, non só do SL senón tamén das
  comunidades
   > que o conforman.
   > A federación podería ser o voceiro da comunidade.

  Conforme


   > Falamos tamén de servizos que podería fornecer a federación cara
  aos entes
   > agrupados como a contratación por xunto dunha asesoria
  especializada no 3º
   > sector, a disponibilidade de recursos técnicos comúns, como
  podería ser a
   > contratación dun servidor tecnicamente avanzado con gran
  capacidade para
   > acoller todos os proxectos da federación e dos seus asociados, no
  canto de
   > que cadanseu teña que contratar un servidor.

  Xestoría? Si, por favor, por favor.
  Tamén me parece ben que forneza servidor (físico ou virtual), onde o
  "Dpto. de sistemas" do Proxecto Trasno teña total liberdade de
  instalación e configuración.

   > Falouse da posibilidade de coordenar/referenciar os distintos
  proxectos nos
   > que cada quen (grupo) traballa (ou quere facelo) a fin de evitar
   > duplicidades de esforzo e poder artellar/incentivar a
  colaboración nestes
   > proxectos de membros doutro(s) grupo(s) que poidan estar
  interesados neles.

  Vid supra.

   > Cara a unha próxima xuntanza que quedou convocada para o primeiro
  fin de
   > semana de decembro na estrada os respresentantes presentes
  quedamos na
   > obliga/compromiso de falar nos nosos respectivos guls/grupos dos
  seguintes
   > temas, a fin de aportar a este grupo de representantes a visión
  que hai en
   > cada grupo sobre distintos puntos criticos.
   >
   > 1.- Quenes poderan formar parte desta federación?

  Entendo que calquera persoa física ou xurídica que dispoña de nif no
  estado español. No caso das persoas xurídicas, aquelas que
  estatutariamente teñan un compromiso definido co FLOSS.


IMHO
Eu entendo que só deben formar parte aquelas asociacións, grupos, etc... xurídicamente conformados e en cuxos eatstutos este claramente indicado como fin da(o) mesma(o) «a defensa, promoción... (e todas as súas variantes) do Software libre e de fontes abertas». As persoas, a título individual, non deben formar parte dunha «Asociación de asociacións», xa que a canle natural é que se asocie a unha asociación de base e a través dela participe na asociación de asociacións.

Concordo

   > 2.- Que deben demandar / Que precisan os guls/grupos da pretendida
   > federación?

  Menos papelame administrativo/fiscal e escotar os gastos fixos. Un
  espazo para coordinar actuacións.

   > Acordouse que un grupo de xente de Ghandalf estude os termos legais,
   > posibilidades, formas de asociación etc... a fin de ter, nesa próxima
   > xuntanza un pouco crarexado o aspecto legal.

  Lembrade que toda asociación que pase a formar parte dunha federación
  debe comunicar este feito no rexistro de asociacións.

   >Falouse do tema do nome/marca e
   > decidiuse que sexa o último do que se discuta, xa que pode verse
  afectado
   > pola estructura legal que poidera acordarse.

  FOGASA: Federación de organización galegas adicadas o software aberto
  (jeje, e tamén fondo de garantía salarial :-D )

   >
  Máis nada, só lembrar que o represntante estatutario é o presidente,
  agás delegación deste pola causa que sexa.

Neste caso, no que atixe a Trasno, ía asistir o Sr Presidente, por razóns de saúde non pudo asistir, polo que co permiso dos demáis asistentes a xuntanza, aceptaron a miña representación aínda que eu xa asistia como representante "oficial" de GALPon.

  A que me gustaría contactar cos tesoureiros dos distintos guls, para
  chucharlles a experiencia que teñan no tema.
--
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO (ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org <http://jabberes.org> e na sala galpon_min...@conf.jabberes.org <mailto:galpon_min...@conf.jabberes.org>

Responderlle a