Concordo absolutamente, ainda que recoñezo que eu son dos que usa "texto
plano" [será por tradición oral].

"Plain text" debería ser traducido do mesmo xeito que "in plain sight" = "a
*simple* vista".

Prefiro a opción "texto simple" ca "texto puro".

Vaia, ahora xa me obrigaches a facer un exercicio de reflexión e vou ter que
repasar a tradución de editra, que seguro que nalgures se coou un "texto
plano".

2009/11/5 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>

> Parece que hai "obsesión" por traducir "plain text" por "texto plano", ou
> sexa por un texto que é así:
> ___________________________________
>
> Vemos que esto de "text plain" é o que fan os
> procesadores/tratamento/editores de texto básicos, como gedit, leafpad,
> etc... que non permiten formatar o texto, ou sexa tratan todo en "texto
> simple" ou "texto puro"  que non en texto ______
>
> --
> Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
> .ppt, .pptx
>
> Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
> (ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/
>
> Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
> galpon_min...@conf.jabberes.org
>

Responderlle a