Parece que hai "obsesión" por traducir "plain text" por "texto plano", ou
sexa por un texto que é así:
___________________________________

Vemos que esto de "text plain" é o que fan os
procesadores/tratamento/editores de texto básicos, como gedit, leafpad,
etc... que non permiten formatar o texto, ou sexa tratan todo en "texto
simple" ou "texto puro"  que non en texto ______

-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Responderlle a