2009/11/5 Fran Diéguez <lis...@mabishu.com>:
> "texto simple"
> +1

Para que conste no rexistro. Sacado do glosario de Mancomún:

"plaintext"#"texto plano"#"texto sen formato"#
"plain text"#"texto plano"#"texto sen formato"#

Responderlle a