2009/11/10 <cert...@certima.net>

> Encóntrome cunha cousa curiosa
>
> maintainer
>
> Corpus de Mancomun de modo consistente como "mantedor"
> Corpus do open.tran.eu de modo consistente como "mantenedor"
>
> Poderiamos dubidar entre "mantedor" ,sostedor (ou sostén), sustentador,
> mesmo conservador... pero manteNEdor ?
>
> De feito, se nos poñemos seriamente, estou seguro que concordariades TODOS
> COMIGO que o máis propio sería o noso secular "tedor"... :-D
>
> O VOLG tena como "tolerada", si.
>
> Lonxe de ser percibida como harmonización co portugués, o certo é que para
> a o usuario esta palabra só parece castelanismo.
>

Eu emprego mantedor-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Responderlle a