2009/11/10  <cert...@certima.net>:
> Lonxe de ser percibida como harmonización co portugués, o certo é que para a
> o usuario esta palabra só parece castelanismo.

E ?

Segundo o volga está tolerada, e segundo o estraviz ten un significado
diferente de mantedor:

-mantedor: aquel que cría e coida do gado nas aparceirías.

-mantenedor: aquel que mantén ou sustenta. Defensor, protector.

Responderlle a