O Martes, 15 de Decembro de 2009 21:15:35 Javier Pico escribiu:
> > *Function: adjective*
> > *Inflected Form(s): spars·er; spars·est*
> > *Etymology: Latin sparsus spread out, from past participle of spargere to
> > scatter — more at spark <http://m-w.com/dictionary/spark>*
[...]
> Alguén suxeriu "esparexido", pois penso que é o que máis se lle achega
> etimolóxicamente.

Habería que explotar a outra vía: os anacos que forman ficheiro realmente non 
están estrados, están compactados [dun xeito semellante ao que se fai con 
imaxes raster (cando se representa unha secuencia de bits de igual valor dun 
xeito abreviado)]. Con base no significado adáptaselle mellor algo como 
«ficheiro compactado» --fuxir de comprimir e semellantes-- ou «ficheiro 
abreviado».

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a