Ola.

Mirando as traducións de path sorprendeume a cantidade de veces que se
traduciu como "camiño" en vez de como "ruta" (ou "rota"). É ben certo
que nalgún contexto se usou "camiño", como se fixo no contexto das
imaxes vectoriais, pero por que razón usades "camiño" nos outros
contextos?

Responderlle a