Segundo a web da fsf, a EUPL é unha licencia libre, que permite aos
receptores distribuir o software baixo outra licencia "Compatible", entre as
que se inclúe a GPLv2.

A FSF non recomenda o seu uso porque é incompatibel coa GPLv3, ao non ser
esta unha das licencias admisibles.


Saudos
/santi
2010/2/5 Antón Méixome <cert...@certima.net>

>
> Eu interpreto que o de arrendar ten só o sentido de que é un dos métodos
> incluídos de distribución da obra autorizados. Supoño que ten interese cando
> a obra forma parte dalgún servizo ou contrato: se a obra forma parte dun
> contrato pódese cobrar polo mantemento feito con ela, por traballos
> derivados, etc.  Por outra banda está moi claro que esta licenza impide
> calquera restrición engadida polo que só serían compatíbles as licenzas
> aínda máis permisivas.
>
> Di a EUPL
>
> “Distribución e/ou transmisión”: calquera acto de venda, cesión, préstamo,
> aluguer, distribución, comunicación, transmisión ou outro acto que
> permita facer copias da obra, en liña ou a través doutros medios, e poñelas
> a disposición de calquera outra persoa física ou xurídica.
>
> Para saber o que significa arrendar
>
> Artigo 1550 do Código civil
>
> *C**uando en el contrato de arrendamiento de cosas no se prohíba
> expresamente*, podrá el arrendatario subarrendar en todo o en parte la
> cosa arrendada, sin perjuicio de su responsabilidad al cumplimiento del
> contrato para con el arrendador.
>
> O texto da licenza é particularmente horroroso de ler, a verdade.
>
>
>
> El 5 de febrero de 2010 07:32, Adrián Chaves Fernández <
> adriyeticha...@gmail.com> escribió:
>
> Esquecede a miña explicación. Máis adiante especifícase o do copyleft. Así
>> que
>> simplemente, alguén sabe o que significa?
>>
>>
>> --
>> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>>
>
>

Responderlle a