Agardo Keko vexa esta mensaxe porque ten moito que decir en contra da EUPL e ademáis el ten feito varios estudos sobre as licenzas tanto na OSL.

Se non lee a mensaxe o luns avisoo

On 05/02/10 09:52, Antón Méixome wrote:

Eu interpreto que o de arrendar ten só o sentido de que é un dos métodos
incluídos de distribución da obra autorizados. Supoño que ten interese
cando a obra forma parte dalgún servizo ou contrato: se a obra forma
parte dun contrato pódese cobrar polo mantemento feito con ela, por
traballos derivados, etc. Por outra banda está moi claro que esta
licenza impide calquera restrición engadida polo que só serían
compatíbles as licenzas aínda máis permisivas.

Di a EUPL

“Distribución e/ou transmisión”: calquera acto de venda, cesión,
préstamo, aluguer, distribución, comunicación, transmisión ou outro acto que
permita facer copias da obra, en liña ou a través doutros medios, e
poñelas a disposición de calquera outra persoa física ou xurídica.

Para saber o que significa arrendar

Artigo 1550 do Código civil

*C**uando en el contrato de arrendamiento de cosas no se prohíba
expresamente*, podrá el arrendatario subarrendar en todo o en parte la
cosa arrendada, sin perjuicio de su responsabilidad al cumplimiento del
contrato para con el arrendador.

O texto da licenza é particularmente horroroso de ler, a verdade.El 5 de febrero de 2010 07:32, Adrián Chaves Fernández
<adriyeticha...@gmail.com <mailto:adriyeticha...@gmail.com>> escribió:

  Esquecede a miña explicación. Máis adiante especifícase o do
  copyleft. Así que
  simplemente, alguén sabe o que significa?


  --
  To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net
  <mailto:proxecto-unsubscr...@trasno.net>.


Responderlle a