Con razón da noticia publicada en Público (lina principalmente en 
Mancomún[1]), reparei na liña:

 [...] Neste punto recomendan o uso da licenza EUPL sen prexuízo de calquera 
outra que cumpra as condicións anteriores. [...]

Deume por ler dita licenza (da cal non tiña coñecemento ata agora). E unha 
parte di:

 [...] [O autor da obra autoriza a calquera a] subarrendar os dereitos da obra 
ou copias desta. [...]

Alguén sabería dicir o que significa iso? Entendo que significa que NON hai 
que facer copyleft. Ou sexa, que as obras derivadas poden ter a licenza que un 
guste. É iso?

---

[1] http://beta.mancomun.org/no_cache/actualidade/detalledenova/nova/esquema-
nacional-de-interoperabilidade-no-ambito-da-administracion-electronica-
estandares-abert/

[2] Tradución xurada ao galego da Licenza Pública da Unión Europea:
http://arquivo.mancomun.org/downloads/EUPL_LICENZA.pdf

Responderlle a