>>>> Ao final en que quedou a cousa?
>>>
>>> A cousa está que se alguén quere facerse cargo que o diga. Eu decidin
>>> deixar a tradución deste xogo, polo menos temporalmente, para
>>> centrarme noutras cousas máis importantes que demandan a miña
>>> atención.
>>
>> Dos outros nada sei, quitando que Fran lle está dando duro aos seus
>> outros proxectos e case aseguraría que está nunha situación semellante
>> á miña. E os outros tradutores ou estades traducindo noutros proxectos
>> ou non se soubo máis deles...
>
> Pois eu estou disposto a centrarme (no que a traducións respecta) en todo o
> que leve a etiqueta «xogo» por algures, así que non teño inconveniente en
> relevarte. Por suposto, se nalgún momento volves, ningún problema en
> devolverche as responsabilidades :) (non son ningún fan delas).
>
> Se ninguén máis se anima, só dime o que deba saber, facer ou buscar.

Lémbramo en unha semana, máis ou menos. Agora ando a outras cousas.

Responderlle a