Que facemos cos nomes dos métodos de gravación de discos ópticos?:

* Disc-at-once
* Track-at-once
* Session-at-once
http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc_recording_modes

Eu propoño, a voz de pronto, traducilos e usar, respectivamente:

Modo de ~
~ Disco enteiro
~ Pista por pista
~ Sesión por sesión

Responderlle a