> Que facemos cos nomes dos métodos de gravación de discos ópticos?:
> 
> * Disc-at-once
> * Track-at-once
> * Session-at-once
> http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc_recording_modes
> 
> Eu propoño, a voz de pronto, traducilos e usar, respectivamente:
> 
> Modo de ~
> ~ Disco enteiro
> ~ Pista por pista
> ~ Sesión por sesión

++

Responderlle a