Penso que aquí Antón deu no cravo. A cousa é que aparecen en software de uso 
moi común (k3b neste caso) e non parece moi boa cousa espetarlle á xente 
session-at-once e esperar que entendan cal é a diferenza con track-at-once. 

E vendo:
> Opción A
> 
> Disc-at-once (disco nun paso)
> Track-at-once (pista a pista)
> Session-at-once (sesión a sesión)
> 
> Opción B
> 
> Disco nun paso (DAO)
> Pista a pista (TAO)
> Sesión a sesión (SAO)

eu estou por dicir que a "B" paréceme moi correcta. 

Responderlle a