Non se debe deixar pasar o detalle de que a fórmula inglesa vai con
guións, o que indica que se debe tratar como un "método", unha
etiqueta que funciona como unha oración completa. De feito, tamén hai
que ter en conta a existencia da sigla.

Paréceríame máis adecuado deixar a etiqueta ingles pero engadirlle
unha explicación en galego, para ila introducindo

Disc-at-once (DAO, disco nun paso)
Track-at-once (TAO, pista a pista)
Session-at-once (SAO, sesión a sesión)2010/2/28 Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>:
> Que facemos cos nomes dos métodos de gravación de discos ópticos?:
>
> * Disc-at-once
>
> * Track-at-once
>
> * Session-at-once
>
> http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc_recording_modes
>
> Eu propoño, a voz de pronto, traducilos e usar, respectivamente:
>
> Modo de ~
>
> ~ Disco enteiro
>
> ~ Pista por pista
>
> ~ Sesión por sesión

Responderlle a