Seria conveniente, práctico ou tería sentido que publicásemos unha
nova no web recollendo todo aquel software, proxecto ou tarefa que
necesita quen o atenda porque non hai ninguén a cargo ou non se
percibe ningún avance?

A min pásame constantemente, atopo proxectos e aplicativos que me
gustaría que se galeguizasen por ter un público obxectivo que non os
coñece e lles podería sacar partido, ou que eu creo que teñen
interese, pero que non hai nestes momentos quen o colla.

Por exemplo, o pasado luns, todos os de Trasno que estivemos no I
Congreso de Software Libre cientíco-tecnolóxico puidemos comprobar nas
caras de ducias de profesores de matemáticas, informática, química,
etc que non teñen moita idea máis alá de 3 ou 4 programas. Insistimos
abondo en que non se pode esperar que a Administración os forme e que
teñen que crear redes de usuarios. En concreto, a min pareceume
escandaloso que nin sequera coñecen que existen vocabularios ou
dicionarios da súa especialidade en galego (matemáticas, física,
finanzas, etc) para apoiar un traballo de tradución. No entanto o que
máis lles preocupa é como "integrar" o traballo apoiado con
aplicativos nas dinámicas de clase. Os que están nunhas xornadas como
estas son precisamente os máis dispostos... o que se necesita é que se
interesen os que faltan, centos, e que a información flúa. Incluso
taxámoslles o tempo que necesitarían, unha tarde dunha fin de semana
ao mes e ofrecimos o apoio da xente de Trasno.

A idea sería publicar unha nova, actualizable, que estea sempre nun
lugar privilexiado, onde recolleriamos eses proxectos que merecen
atención. Indicamos onde se pode un informar e a que tipo de sector do
coñecemento adscribilo. Así por un lado promocionamos o software e por
outro axudamos a canalizar esforzos de adaptación ao galego.

É certo que non hai ningún outro grupo de localización que faga algo
parecido, adoitamos informar só de parte do que facemos.
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a