2012/7/24 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> Témolo falado moitas veces ... a un arado romano acáelle mellor arcaico,
> porque segue a ser romano ?
> Pois porque os tipógrafos chámanlle negra a un "tipo de mancha grráfica", e
> nos poderemos seren moi modernos e máis ilustrados, mais os profesionais
> chámanlle "negra", podemos discutir case toda a terminoloxía profesional ou
> aceptala.
>
> (ollo non confundir tipógrafo con usuario de ferramentas de deseño CAD como
> potachop e semellantes)
>
> É cousa de entender a historia do termo.
>

A nosa tradición non é diferente da española, é certo. Ambas derivan
exactamente igual da orixinal francesa e secundariamente italiana

http://www.unostiposduros.com/taller-de-tipografia-digital-2-conceptos-basicos/

«Estos términos son comúnmente aceptados por los diseñadores de tipos,
aunque dependiendo del país o de sus tradiciones en el campo de la
imprenta algunos pueden variar o tener más de una denominación.» (1)

  (1) Por certo, nesa páxina admiten o uso de "fuentes" copiado do
inglés, aínda que supoño que como concesión ao popular anglicismo

Podémolo discutir, infinitamente. Incluso podemos entrar a diferenciar
itálica de cursiva, romana de redonda, lexibilidade de lecturabilidade
(tm. chamada comprensibilidade), e así por diante...

O criterio actual da RAG é claro: *negriña ou *negrita → grosa

http://www.realacademiagalega.org/rag_dicionario/searchNoun.do?nounTitle=groso
 s Letra grosa. Groso (ac. 3). As entradas deste dicionario aparecen
en letra grosa.

http://www.realacademiagalega.org/rag_dicionario/loadNoun.do?current_page=1&id=32893
*negrita

Pero en termos técnicos eu, sinceramente, creo que RAG non adoita ser
moi competente nin fiable. Todos sabedes por qué; trátese de botánica,
física, computación, dereito... por iso eu nestes temas voume cos
especialistas galegos, se pode ser: «Do orixinal ao libro, Manual de
edición técnica» de Juan L. Blanco Valdés. Ed. Xerais, 2009, editor da
USC, autor tamén do Léxico editorial castelán-galego, coordinador do
Máster en Edición da USC

Que di (páx. 157 e seg.)

1.5 Series ou variedades do tipo
Serie ou variedade designa a forma distinta ou alógrafo que un mesmo
tipo pode adoptar. As series ou variedades distínguense en función de
diferentes criterios:
a) pola inclinación do eixo:
 - redonda;
 - cursiva (ou itálica);
b) polo tamaño:
 - minúscula (caixa baixa ou baixas no argot técnico. «Non se usan os
termos maiúsculas nin minúsculas en edición... - segue a nota- ...»;
 - versaleta ou versal menor (mal chamada versal);
 - versal ou maiúscula (caixa alta ou altas no argot técnico);
c) polo grosor do ollo
 - fina (en inglés light)
 - grosa (en inglés bold)


No entanto, no volume Criterios lingüísticos, de «Mellorando os
servicios», da USC, ano 2000 aproximadamente, fálase de variacións de
presentación dos caracteres dos procesadores de textos e cítase
especialmente: cursivas e negras. Este último libro, importante para o
galego, foi non só feito polo SNL da USC senón asesorado directamente
polo Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia, o Servizo de
Tradución do DOG... todos eles lingüistas da miña xeración ou
arredores, que non teñen por que ter un especial exactitude en temas
de tipografía xa que non é a súa función. Limítanse a usar as
ferramentas de hoxe, como dicía Bouzada.Resumo a miña postura.
Non é un termo no que nós debamos fixar nada. Máis ben dar por válido
o que utilicen os especialistas/profesionais e a autoridade académica.
Así que xa sei que cousa non acabará aquí.
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-October/002606.html

Ou estamos de acordo en que "grosa" non ten problema ningún?


Se cadra, si que nos poderiamos preguntar se damos un paso máis en en
lugar de utilizar font → tipo de letra,  pasamos a font → tipo, a
secas ou mesmo ao revés e admitir a imposición do termo "fonte"
sinónima de tipo, letra, carácter, tipografía (sensu lato)

Outro termo que anda ás voltas relacionado por exemplo é o de "capa"
ou "cuberta". Non é tema noso, o que temos é que concretar que
referencia seguimos.
>
> 2012/7/24 damufo <dam...@gmail.com>
>>
>> Intereante!
>>
>> http://wikidog.xunta.es/index.php/Normas_xerais_de_todos_os_textos
>>
>> Letra negra ou grosa
>>
>> Vese que non se acaban de mollar. Na miña opinión a día de hoxe, grosa
>> acae moito mellor que negra (penso que grosa cínguese máis ao concepto que
>> negra a parte de que negra é confuso).
>> Porque non evitar dita confusión?
>>
>> Eu engadiría isto para debater nas trasnadas.
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> En 24/07/2012 10:39, Antón Méixome escribiu:
>>
>>> Interesante
>>>
>>> http://wikidog.xunta.es/index.php/Portada
>>>
>>> Deberá tomarse como unha referencia normativa para a linguaxe
>>> xurídico-administrativa pero para os demais tamén resulta de interese
>>> _______________________________________________
>>> Proxecto mailing list
>>> Proxecto@trasno.net
>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
>
>
>
> --
> Membro de «The Document Foundation Projects» http://gl.libreoffice.org
> Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
> http://galpon.org
> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a