Boas a todos.

Estiven botándolle unha ollada ás correccións pendentes para o corrector 
listadas en http://wiki.trasno.net/Corrector_Hunspell

Non toquei a lista do wiki. Se nada se di neste fío para impedilo, a seguinte 
vez que me poña actualizarei a lista eliminando as cousas que se arranxaron 
desta volta.

Só cheguei ata o punto sobre as unidades do sistema internacional. Na seguinte 
volta partirei dese punto.

Código dos cambios: https://github.com/meixome/hunspell-gl/pull/2


Erros que xa estaban corrixidos

- *dia (día)
- *auxiliár, aparece como suxestión válida cando non o é.
- *astrinxente (adstrinxente)
- vinteún, vintedous, vintetrés, vintecatro, vintecinco, vinteseis, vintesete, 
vinteoito, - vintenove. Débense escribir sempre desaglutinados: vinte e un, 
vinte e dous,... 
    - Incluso se dá a opción correcta como posibilidade.
- *vademécum (vademecum)
- hainas
- continuei
- elexir (elixir, ver toda a conxugación, CIII)
- haino, faino
- interviron, interviu, intervistes, maldixen, bendixen, éche, liches, leron, 
lera, leras, lerades, leran, lésemos, rísemos, lésedes, rísedes, lesen, leres, 
lermos, lerdes, leren, sirve, fuxe, iamos, iades, ide
- abur, ah, ai, arre, benia, canté, carafio, caramba, cataplún, coriño, dodemo, 
ea, eh, ei, eiramá, epa, gache, ho, hum, hurra, madeus, mícaro, múcaro, oh, 
oi, olé, paf, pam, pataplaf, pataplún, plof, pum, pumba, recoiro, to, uf, 
vaites, xo
- ido, absolto, acolleito, aflito, colleito, comesto, desenvolto, desprovisto, 
encolleito, envolto, desprover, desprovisto, ergueito, inserto, limpado, 
volto, desdito, anisosilábico, autoservizo
- alfabeto (nome e símbolo en minúscula).
    - Deberían darse por bos todos os símbolos do alfabeto en maiúscula?


Erros que non corrixín porque non parecen tal

- *exercinte (exercente)
    - «exercinte» é unha forma correcta, se ben rebuscada: «Oh, poder… 
Exercinte ata que xa non me quedaba máis de ti».
    - «exercente» non está contemplada no DRAG.
- *currículum (curriculum)
    - O corrector, seguindo o ditame do DRAG, dá ambas por incorrectas, e 
acepta «currículo».
- óao
    - Segundo o Wiktionary en galego¹, a forma correcta sería «óiao», que o 
corrector dá, efectivamente, por boa.
- guau (non VOLG)
- controverso
    - O DRAG non o contempla.
- refritir, refritido
    - O DRAG non os contempla.
- antidóping
    - O DRAG considérao unha forma incorrecta, sendo a correcta 
«antidopaxe».
- cableado
    - O DRAG nin sequera contempla «cablear».


Erros para os que necesito información adicional

- Revisar a conxugación dos verbos que teñen dous posíbeis paradigmas (aínda 
que tenden á conxugación regular, especialmente nalgunhas persoas do PTO. e PS
    - Non sei exactamente a que se refire. Alguén que o saiba pode indicar 
que 
son, se o corrector os dá por bos ou malos e, en caso de que os dea por malos, 
fornecer unha lista das formas que deberían considerarse correctas?


Erros corrixidos

- *estabelecemento0 (estabelecemento)
- contradicido
- desprovido
- Símbolos químicos.
    - Baseándome na táboa periódica dos elementos da Wikipedia en inglés², 
engadín os que faltaban: Bh, Cn, Db, Fl, Lr, Lv, Mt, Rf, Sg, Uuo, Uup, Uus, 
Uut.
    - Deberían estar incluídos todos os da táboa periódica estendida³?
- Unidades do SI.
    - Engadín as que faltaban de acordo coas táboas da Wikipedia en inglés⁴.
    - Separeinas nun módulo de seu, incluído de maneira predeterminada.


Referencias

¹ http://gl.wiktionary.org/wiki/oír
² http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
³ http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table_(extended)
⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a