Concordo totalmente con Leando. «privacity» non existe no glosario inglés.
Polas buscas que fixen, paréceme que é un erro por tradución incorrecta de
castelá > inglés .

O 19 febreiro 2016 12:32, Manuel X. Lemos <mxle...@openmailbox.org>
escribiu:

>
> Un pequeno inciso, sobre o termo «adxuntar» non é que falte (adxunto si
> está por exemplo), falando da xerga informática, xa temos termos como
> «achegar» e os sinónimos «anexar» e incluso «xuntar».
>
>
> O 19/02/16 03:25, Roi González Villa escribiu:
>
> Deches aberto os PDFs? Eu non.
>
> Tamén se lle pode enviar un correo electrónico ó Portal das palabras, que
> como unha páxina web ou asociación da RAG. Eu envieilles algunha e
> responderon nun día ou dous. <suxesti...@portaldaspalabras.org>
> suxesti...@portaldaspalabras.org
>
> Eu agora mesmo estou redactando un motón de palabras que faltan como
> «adxuntar», «nominación», «redirección».
>
> Saúdos
>
> O 19 febreiro 2016 02:31, Antón Méixome <cert...@certima.net> escribiu:
>
>> Moi boa busca Roi, pero demostra case o contrario do que dis:
>>
>> Ou remiten a intimidade ou declaran "privacidade" como incorrecto. Fíxate
>> que o preceden de asterisco
>>
>>
>> 1 ...dereito á intimidade u.f. Dereito das persoas a preservaren o seu
>> espazo privado, que os protexe fronte á descrición de certos aspectos da
>> súa vida.
>>
>> O domicilio, certos datos persoais ou os partes médicos, por exemplo, son
>> polo xeral inviolables e forman parte do dereito á intimidade.
>>
>>
>> 2. Ing. right to privacy Fr. droit à la vie privée Cast. derecho a la
>> intimidad Pt. direito à reserva da intimidade
>>
>> 3. right to privacy  dereito á intimidade
>>
>> 4. privacidade s.f. Adaptación do termo inglés privacity. >
>> intimidade.    SO NESTE CASO, (e non é unha decisión da Academia senón duns
>> autores particulares, que introducen nota de anglicismo e avalados polo
>> Termigal. Fiabilidade baixa)
>>
>> 5. *Privatheit  *privacidade / Öffentlichkeit     AQUI DECLARADO
>> INCORRECTO e o propio autor indica que é unha creación feita por el calcada
>> do alemán.
>>
>> 6. ...reivindicación dun papel máis xusto da muller na vida social e
>> mesmo na privacidade, denuncia da submisión na que se atopaba,..
>> (claramente falloulle o vocabulario ao senlleiro Basilio Losada: debía
>> dicir "intimidade", seguramente por contaminación do castelán)
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> O 19 febreiro 2016 02:11, Roi González Villa <
>> <roigonzalezvill...@gmail.com>roigonzalezvill...@gmail.com> escribiu:
>>
>>> Pois eu creo que «privacidade» está ben. Ademais os dicionario da RAG é
>>> un pouco escaso. Faltan moitísimas palabras.
>>> Ademais ata RAG emprega a palabra «privacidade». Na RAG son de usar
>>> palabras que non recollen no seu dicionario.
>>>
>>>
>>> https://www.google.es/search?q=privacidade+academia.gal&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=7mrGVsyzJoiQaNi0qOAJ#q=privacidade+site:academia.gal
>>>
>>> Saúdos.
>>>
>>> O 19 febreiro 2016 01:54, Serxio Cachaldora <
>>> <fuertescachald...@gmail.com>fuertescachald...@gmail.com> escribiu:
>>>
>>>> Pois non estaría mal a acepción 2 do termo Privanza. Se ben a define
>>>> canto a un estilo de relación cunha persoa, ben pode entenderse coma a
>>>> condición de espazo íntimo e persoal (compartido con outro ou cun mesmo),
>>>> parello ao que en castelán chman privacidade.
>>>>
>>>> Que vos parece?
>>>>
>>>> Saúde.
>>>>
>>>> 2016-02-19 1:35 GMT+01:00 Antón Méixome < <cert...@certima.net>
>>>> cert...@certima.net>:
>>>>
>>>>> Debo andar algo despistado. Non caera na conta de desconfiar ata hoxe.
>>>>>
>>>>> Como traducimos isto?  Privacidade ?
>>>>>
>>>>> Pois resulta que esta palabra *non-existe nin no DRAG, nin no
>>>>> Digalego. En portugués si, pero como puro calco do inglés, coma sempre.
>>>>>
>>>>> Ándame rondando a forma "privanza", que non queda mal para
>>>>>
>>>>> Privacy Policy → Normas de privanza
>>>>>
>>>>> e fai parella con Security → Seguranza
>>>>>
>>>>> ... xa me dou conta de que é un pouco escandaloso e sería un resgate
>>>>> case medieval. A alternativa é o anglicismo. O que nós temos é un
>>>>> castelanismo que parece provir de América latina (onde nace «privacidad»).
>>>>>
>>>>> O calco directo español de privacy é privacía.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Relacionado: non hai problema ningún curiosamente con «privativo»
>>>>> porque vén do léxico xurídico.
>>>>>
>>>>> Opinións?
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> proxecto mailing list
>>>>> proxecto@trasno.net
>>>>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Discrimínanche por ser galego; actúa!!!, envía unha queixa ás seguintes
>>>> institucións:
>>>> - Valedor do Pobo: <http://www.valedordopobo.com/index.php?s=64>
>>>> http://www.valedordopobo.com/index.php?s=64
>>>> - Secretario Xeral de Política Lingüística (mándalle un correo, ten a
>>>> obriga de nos defender):
>>>> sxpl.secreta...@xunta.es
>>>> Moitas Grazas.
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> proxecto mailing list
>>>> proxecto@trasno.net
>>>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>>>
>>>>
>>>
>>
>
>
> _______________________________________________
> proxecto mailing 
> listproxecto@trasno.nethttp://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>
>
>
> _______________________________________________
> proxecto mailing list
> proxecto@trasno.net
> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>
>
_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

Responderlle a