Un pequeno inciso, sobre o termo «adxuntar» non é que falte (adxunto si
está por exemplo), falando da xerga informática, xa temos termos como
«achegar» e os sinónimos «anexar» e incluso «xuntar».


O 19/02/16 03:25, Roi González Villa escribiu:
> Deches aberto os PDFs? Eu non.
>
> Tamén se lle pode enviar un correo electrónico ó Portal das palabras,
> que como unha páxina web ou asociación da RAG. Eu envieilles algunha e
> responderon nun día ou dous. suxesti...@portaldaspalabras.org
> <mailto:suxesti...@portaldaspalabras.org>
>
> Eu agora mesmo estou redactando un motón de palabras que faltan como
> «adxuntar», «nominación», «redirección».
>
> Saúdos
>
> O 19 febreiro 2016 02:31, Antón Méixome <cert...@certima.net
> <mailto:cert...@certima.net>> escribiu:
>
>   Moi boa busca Roi, pero demostra case o contrario do que dis:
>
>   Ou remiten a intimidade ou declaran "privacidade" como incorrecto.
>   Fíxate que o preceden de asterisco
>
>
>   1 ...dereito á intimidade u.f. Dereito das persoas a preservaren o
>   seu espazo privado, que os protexe fronte á descrición de certos
>   aspectos da súa vida.
>
>   O domicilio, certos datos persoais ou os partes médicos, por
>   exemplo, son polo xeral inviolables e forman parte do dereito á
>   intimidade.
>
>
>   2. Ing. right to privacy Fr. droit à la vie privée Cast. derecho a
>   la intimidad Pt. direito à reserva da intimidade
>
>   3. right to privacy dereito á intimidade
>
>   4. privacidade s.f. Adaptación do termo inglés privacity. >
>   intimidade.  SO NESTE CASO, (e non é unha decisión da Academia
>   senón duns autores particulares, que introducen nota de anglicismo
>   e avalados polo Termigal. Fiabilidade baixa)
>
>   5. *Privatheit *privacidade / Öffentlichkeit   AQUI DECLARADO
>   INCORRECTO e o propio autor indica que é unha creación feita por
>   el calcada do alemán.
>
>   6. ...reivindicación dun papel máis xusto da muller na vida social
>   e mesmo na privacidade, denuncia da submisión na que se atopaba,..
>   (claramente falloulle o vocabulario ao senlleiro Basilio Losada:
>   debía dicir "intimidade", seguramente por contaminación do castelán)
>
>
>
>
>
>
>
>   O 19 febreiro 2016 02:11, Roi González Villa
>   <roigonzalezvill...@gmail.com
>   <mailto:roigonzalezvill...@gmail.com>> escribiu:
>
>     Pois eu creo que «privacidade» está ben. Ademais os dicionario
>     da RAG é un pouco escaso. Faltan moitísimas palabras.
>     Ademais ata RAG emprega a palabra «privacidade». Na RAG son de
>     usar palabras que non recollen no seu dicionario.
>
>     
> https://www.google.es/search?q=privacidade+academia.gal&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=7mrGVsyzJoiQaNi0qOAJ#q=privacidade+site:academia.gal
>
>     Saúdos.
>
>     O 19 febreiro 2016 01:54, Serxio Cachaldora
>     <fuertescachald...@gmail.com
>     <mailto:fuertescachald...@gmail.com>> escribiu:
>
>       Pois non estaría mal a acepción 2 do termo Privanza. Se
>       ben a define canto a un estilo de relación cunha persoa,
>       ben pode entenderse coma a condición de espazo íntimo e
>       persoal (compartido con outro ou cun mesmo), parello ao
>       que en castelán chman privacidade.
>
>       Que vos parece?
>
>       Saúde.
>
>       2016-02-19 1:35 GMT+01:00 Antón Méixome
>       <cert...@certima.net <mailto:cert...@certima.net>>:
>
>         Debo andar algo despistado. Non caera na conta de
>         desconfiar ata hoxe.
>
>         Como traducimos isto? Privacidade ?
>
>         Pois resulta que esta palabra *non-existe nin no DRAG,
>         nin no Digalego. En portugués si, pero como puro calco
>         do inglés, coma sempre.
>
>         Ándame rondando a forma "privanza", que non queda mal para
>
>         Privacy Policy → Normas de privanza
>
>         e fai parella con Security → Seguranza
>
>         ... xa me dou conta de que é un pouco escandaloso e
>         sería un resgate case medieval. A alternativa é o
>         anglicismo. O que nós temos é un castelanismo que
>         parece provir de América latina (onde nace «privacidad»).
>
>         O calco directo español de privacy é privacía.
>
>
>         Relacionado: non hai problema ningún curiosamente con
>         «privativo» porque vén do léxico xurídico.
>
>         Opinións?
>
>         _______________________________________________
>         proxecto mailing list
>         proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
>         http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>
>
>
>
>       -- 
>       Discrimínanche por ser galego; actúa!!!, envía unha queixa
>       ás seguintes institucións:
>       - Valedor do Pobo: http://www.valedordopobo.com/index.php?s=64
>       - Secretario Xeral de Política Lingüística (mándalle un
>       correo, ten a obriga de nos defender):
>       sxpl.secreta...@xunta.es <mailto:sxpl.secreta...@xunta.es>
>       Moitas Grazas.
>
>       _______________________________________________
>       proxecto mailing list
>       proxecto@trasno.net <mailto:proxecto@trasno.net>
>       http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> proxecto mailing list
> proxecto@trasno.net
> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

Responderlle a