commit 41889c99b507010d44a2a96cc2f34bfc604a44f1
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Sun Feb 4 21:45:06 2018 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 da/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/da/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/da/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 0a2288e25..9fc61e51e 100644
--- a/da/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/da/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -7,7 +7,7 @@
 # David Nielsen <gnomeu...@gmail.com>, 2014
 # Mogelbjerg <j...@mogelbjerg.dk>, 2015
 # Lasse Møller <ha...@riseup.net>, 2016
-# scootergrisen, 2017
+# scootergrisen, 2017-2018
 # OliverMller <theoli...@live.co.uk>, 2011
 # Thomas Pryds <tho...@pryds.eu>, 2014
 # Tore Bjørnson <tore.bjorn...@gmail.com>, 2013
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 
'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-11 10:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 21:37+0000\n"
 "Last-Translator: scootergrisen\n"
 "Language-Team: Danish 
(http://www.transifex.com/otf/torproject/language/da/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -127,7 +127,7 @@ msgstr "Trin %s3%s"
 #: bridgedb/https/templates/index.html:38
 #, python-format
 msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
-msgstr "Tilføj nu %s broer til Tor Browseren %s"
+msgstr "Tilføj nu %s broer til Tor Browser %s"
 
 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
@@ -294,7 +294,7 @@ msgid ""
 "Try including as much info about your case as you can, including the list 
of\n"
 "bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser 
version,\n"
 "and any messages which Tor gave out, etc."
-msgstr "Prøv at inkluderer så meget information om din sag som muligt, der i 
blandt:\nEn liste af broer og udskiftelige transporter du har prøvet at bruge, 
din\nTor Browser version, hvilke beskeder Tor gav, osv."
+msgstr "Prøv at inkluderer så meget information om din sag som muligt, der i 
blandt:\nEn liste af broer og udskiftelige transporter du har prøvet at bruge, 
din\nTor Browser-version, hvilke beskeder Tor gav, osv."
 
 #: bridgedb/strings.py:128
 msgid "Here are your bridge lines:"
@@ -336,14 +336,14 @@ msgid ""
 "To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
 "page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
 "Tor Browser."
-msgstr "For at tage broer ind i Tor-browseren, gå da først til %s 
Tor-bowsers\ndownloadside %s og følg instruktionerne i hvordan Tor-browseren 
\ndownloades og startes."
+msgstr "For at tage broer ind i Tor Browser, gå da først til %s Tor 
Browser\ndownloadside %s og følg instruktionerne i hvordan Tor Browser 
\ndownloades og startes."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #: bridgedb/strings.py:151
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and 
follow\n"
 "the wizard until it asks:"
-msgstr "Når \"Tor netværksindstillinger\"-dialogen popper op, så klik på 
\"Indstil\" og følg guiden til den siger:"
+msgstr "Når \"Tor-netværksindstillinger\"-dialogen popper op, så klik på 
\"Indstil\" og følg guiden til den siger:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #: bridgedb/strings.py:155
@@ -359,7 +359,7 @@ msgid ""
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', 
and\n"
 "you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 
'Help'\n"
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
-msgstr "Vælg \"Ja\" og klik så på \"Næste\". For at konfigurere dine nye 
broer, kopier\nog indsæt brolinjerne i den næste input boks. Klik til sidst 
'Forbind', og så\ner du klar! Hvis du støder på problemer, så prøv at 
klikke på\n\"Hjælp\"-knappen i \"Tor Netværksindstillinger\"-guiden for at 
få yderligere hjælp."
+msgstr "Vælg \"Ja\" og klik så på \"Næste\". For at konfigurere dine nye 
broer, kopiér\nog indsæt brolinjerne i den næste input boks. Klik til sidst 
'Forbind', og så\ner du klar! Hvis du støder på problemer, så prøv at 
klikke på\n\"Hjælp\"-knappen i \"Tor-netværksindstillinger\"-guiden for at 
få yderligere hjælp."
 
 #: bridgedb/strings.py:167
 msgid "Displays this message."

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to