2008/5/27 Minh Ngoc Le <[EMAIL PROTECTED]>:
> Khi tìm kiếm trong phần trợ giúp OpenOffice thì chức năng tự động hoàn tất
> (autocomplete) khiến Unikey bỏ dấu ko chính xác. Chẳng hạn gõ chữ "dấu" thì
> sẽ như thế này:
>
>   1. gõ "da"
>   2. gợi ý hiện ra: "da*nh sách*" chẳng hạn
>   3. gõ tiếp ký tự a, nhận được: "daâ"
>
> Rất phiền toái!
>
Bug confirmed.

Đây là sự không tương thích sửa Unikey và OO help.

Đề nghị:

Turn off chức năng autocomplete trong

OO-> Help -> Chỉ mục

Please report to OO dev team.


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu ( Nguyễn Vũ Hưng )
[EMAIL PROTECTED] , YIM: vuhung16
Japan through an eye of a gaijin:
http://www.flickr.com/photos/vuhung/tags/fav/

Trả lời cho