2016-05-12, 10:52 (+0200); orestes escriu:
> Com ja s'ha dit, en les 4 llibertats anunciades per Stallman i la FSF no
> hi figura el fet que els projectes informàtics s'hagin de gestionar de
> forma democràtica.

Exacte, i els autors tampoc aclareixen com hauria de ser aquesta gestió
suposadament democràtica.  Vol dir que la "comunitat" (que pot ser
potencialment la població mundial) hauria de tenir el control del projecte,
i assignar persones a una o altra tasca, sense que aquestes hi tinguin res a
dir (altrament, no seria "democràtic")?  No té cap sentit.

I tampoc s'entén que digui que hi ha falta de transparència, quan totes les
discussions tenen lloc en llistes de distribució o fòrums oberts al públic i
tots els canvis són documentats en sistemes de control de versions que també
són públics.  Què més necessita perquè sigui transparent?

Qui hi ha projectes que no escolten als usuaris (e.g. Gnome, Firefox...) és
cert, però ja existeixen mecanismes, encara que imperfectes, per corregir
aquestes situacions.  Si els autors tenen una solució millor que ens la
expliquin.

Salut.

Respondre per correu electrònic a